Malanka 2019

Please join us at the Ukrainian Hall Ardeer on Sunday the 13th of January 2019 to celebrate the Ukrainian New Year

Malanka 2019 FlyerVale Rt. Rev. Fr. Zenon Chorkawyj OAM

DSC06363

It is with a heavy heart and sadness that our association announces the passing of Rt. Rev. Mitrat Zenon Chorkawyj OAM. Fr. Zenon continually supported our association during his tenure as Parish priest of Ardeer/Sunshine. He always attended our meetings, concerts, and Malankas, mingling with all the members. He will be sadly missed by all our community. Vichnaya Pamiyat!

Ділимося з Вами сумною вісткою, що 19.3.18 відійшов у вічність о. Мітрат Зенон Хоркавий. Отець постійно був прихильником нашої громади Саншайну. Завжди був присутній на засіданнях, концертах та Маланках де взаємно діяв між членами. Наша спільнота вдячна за його працю у нашому суспільстві. Вічная Пам’ять Отче!AGM Results

21687709 10156144828676490 8604599565456988593 n


Загальні Збори Укр. Громади Саншайну

24 вересня 2017 відбулися Загальні Збори. Нова Управа в такому складі:

Микола Поварчук - Голова
Михайло Дикун - Заступник Голови
Андрій Макогон - Секретар 
Роберт Сарторі - Фінансовий реф.
Члени: Яніна Дутка, Марія Макогон, Галя Поварчук, Надя Солочинська
Контрольна Комісія: Григорій Аноляк, Стефан Кудильчак, Йосиф Точинський

Ukrainian Association Sunshine AGM

The AGM was held on Sunday 24th September 2017. New Committee:

Nicholas Powarchuk - President
Michael Dykun - Vice President
Andrew Makohon - Secretary
Robert Sartori - Treasurer
Members: Yanina Dutka, Maria Makohon, Helena Powarchuk, Nadia Soloczynskyj
Auditing committee: Greg Anolak, Stefan Kudilczak, Joseph ToczynskiHistory of the Ukrainian Association Sunshine

PN_65Years

65 years ago, the wide grassy Western Plains became home to many Young Ukrainian families. They have left war-ravaged Europe behind and found a haven in the Ardeer, West Sunshine area, where they built their homes. Many came with nothing but hope, willing hands and a small chest or suitcase, which held all their worldly possessions. 

In 1951 there were approximately 100 Ukrainian families living in and around Sunshine. Their common heritage brought them together. On the 30th March 1952 a General Meeting was held in Mr. Koniuk’s private home and the Ukrainian Association Sunshine was formed, the first elected President being Mr. Peter Furyk. Today in 2012 - 60 years on, the children, grandchildren and great grandchildren are thankful to the Ukrainian pioneers who came to this country, became Australian citizens but did not forget their Ukrainian roots.

We believe that future generations will continue to grow and develop, as they have a solid foundation to build on.

---------------------------------------------------------------------------------

60 років тому, широкі західні степи Вікторії стали захистом для багатьох молодих українських родин. Вони залишили зруйновану війною Европу і знайшли притулок в Ардір-Вест Саншайн дільниці, де розпочали родинне життя. Багато з них прибули до Австралії з нічим крім надією на краще життя. Везли з собою лише малу скриню чи чемодан де вміщалися всі їхні набутки.

У 1951 році налічувалося близько 100 українських родин, які проживали в околиці Саншайну. Їхня спільна спадщина звела їх разом. І ось, 30 березня 1952р відбулися перші Загальні Збори в приватнім домі пана Петра Конюка, де була створена Українська Громада Саншайн. Першою Головою Громади став пан Петро Фурик.

Сьогодні в 2012р – 60 літ пізніше, діти, внуки, правнуки дякують цим українським піонерам, які приїхали в цю країну, стали громадянами Австралії, але ніколи не забували про своє українське коріння.

Ми вважаєм, що майбутні покоління будуть продовжувати рости й розвиватися, тому, що вони одержали міцну основу для подальшої праці в українські спільноті

Ukrainian Association Sunshine © 1952-2018